Concept

Goed nieuws! In Nederland stagneren er te veel mensen uit verschillende doelgroepen onder hun niveau, dat is zo jammer. Nu is het mooie en fijne, dat dit met relatief kleine ingrepen te doorbreken is. Dit kan via een concept, dat hokjes doorbreekt, doelgroepen aan elkaar verbindt en de focus van de stempels af haalt.

Concept

Het concept is simpel en logisch. Er is een fysieke plek, waar een gemeenschappelijke ruimte aanwezig is. Je mixt diverse doelgroepen met elkaar. In de zo ontstane groep bevinden zich mensen die anderen wat te geven hebben en mensen die even zelf wat nodig hebben. En dit geven en nemen versterkt elkaar op positieve wijze. Op dezelfde plek creëer je werkruimte voor kunstenaars, omdat zij buiten de gekaderde lijnen kunnen en durven kijken, en ook omdat ze een plek nodig hebben waar ze zich kunnen ontwikkelen en waar ze kunnen werken. Als de mogelijkheid er is, wordt er gezamenlijk gegeten. Het versterkt de band en het is gewoon heel gezellig. De programmering van evenementen, wordt met elkaar gemaakt, er is ruimte voor inbreng vanuit alle deelnemers en bezoekers.

Ervaringen van deze dagelijkse praktijk delen we op onze website met blogs en tekeningen, zodat dit andere mensen kan motiveren.

Doel

Het uiteindelijke doel is, dat tientallen mensen over de hele wereld dit concept gaan uitvoeren. Omdat het een universeel concept is, is het toepasbaar in verschillende culturen en omstandigheden. We willen een voorbeeld in actie zijn, van hoe het ook kan in deze maatschappij. Kernbegrippen zijn: geluk, kracht, logisch, mixen, creatie en lol.

Hoe

Wij kijken mee op je locatie en delen ons concept. We doen dit doordacht, duurzaam en afgestemd op de plek waar we zijn. Door onze ervaring hebben we geleerd hoe je in een gemeenschap mensen tot bloei kunt laten komen. Dit doe je niet vóór hen, ze doen dat zelf. De impuls komt doordat er op een nieuwe manier een beroep op hun geest wordt gedaan. Dit gebeurt door verschillende doelgroepen met elkaar te verbinden. We leren deze werkwijze aan de medewerkers en stimuleren hen om daadwerkelijk aan de slag te gaan, doordat de uitkomst behapbaar is en enthousiasme opwekt.

Waar

Dit concept is perfect uit te voeren op bestaande locaties, hier zijn een aantal voorbeelden: instellingen voor mensen met een beperking, ouderen, psychiatrische patiënten en daklozen. We komen ook in buurtcentra en wijkgebouwen.

Kosten

We vragen reis- en kostgeld, en er is de mogelijkheid tot doneren. Het doneren wordt enorm gewaardeerd, maar is niet verplicht. Als je doneert, lever je een bijdrage aan dit concept, zodat we steeds meer mensen van een basisinkomen kunnen voorzien. Wij zijn een organisatie op idealistische grondslag. De mensen in onze organisatie hebben geen vast inkomen. We leven op donatiebasis. Dit doen we omdat het een pioniersconcept is. Dit werk bestaat namelijk nog niet in ons zorgsysteem, maar is hard nodig.